fbpx

TIETOTURVA

Tietosuojaseloste  

päivitetty 18.3 2019

Henkilötietolain 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR 

Rekisterinpitäjä 

Tmi Kaisa Salmiosalo
y-tunnus 1306479-1 

Humalistonkatu 3, 20100 Turku 

040 594 0403 

info@bedaprint.fi 

Yhteyshenkilö
Kaisa Salmiosalo Humalistonkatu 3, 20100 Turku 040 594 0403 info@bedaprint.fi 

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

-Asiakassuhteen ylläpito
-Tuotteiden esittely ja markkinointi 

Rekisteröitävät tiedot
-Sähköpostilistaan liittyessä nimi ja sähköpostiosoite 

-Verkkokauppatilauksissa nimi, osoite, sähköposti sekä puhelinnumero 

-Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot (evästeet)

 

Säännönmukaiset tietolähteet
-Asiakkaalta itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä 

-Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä 

Henkilötietojen luovuttaminen 

-Maksupäätteellä maksaessa sekä verkkokaupassa asioidessa tiedot siirtyvät iZettlelle. iZettleltä löydät oman tietosuojaselosteensa. 

-Postituksessa postitustiedot välitetään Postille.

-Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille 

Rekisterin suojaus 

-Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Tmi Kaisa Salmiosalo:n toimitiloissa lukitussa tilassa. 

-Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Tmi Kaisa Salmiosalo:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään teknisiä sekä ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden säilyttämiseksi. tällaisia ovat mm Lukitut tilat, salasanat, sormenjälkitunnisteet, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, yksityisesti käytettävät tietokoneet, jotka eivät ole muiden käytössä. 

Tietojen säilytys 

Rekisterinpitäjä säilyttää niin kauan kun se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä tai rekisterinpitäjän muuten niin tarpeelliseksi katsoessaan, esim asiakassuhteen selkeästi päättyessä. 

Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Pyyntö lähetetään rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ja rekisterin pitäjä vastaa kuukauden kuluessa pyyntöön. Yksi tarkastuspyyntö vuodessa on asiakkaalle maksutonta. 

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tässä tapauksessa asiakas ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään joko kirjallisesti tai sähköpostilla, kirjoittaen pyyntöön muutettavat/korjattavat kohdat. 

Muut rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa Tmi Kaisa Salmiosalo:n yhteyshenkilölle. 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

www.bedaprint.fi 

Tmi Kaisa Salmiosalo